yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ingilizce 6

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası AEO TETNAKta

YYS Hazırlık, Başvuru ve Temin Sürecinin her aşamasında firmalara destek olarak, rahatlık ve güven sağlarız. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına başvuracak şirketlere başvuru öncesinde durum analizi yapılarak alınması gereken aksiyonların belirlenmesinde destek sağlarız. YYS sürecine bir proje olarak yaklaşıp, uzman kadromuzun liderliğinde sürecin her aşaması tarafımızca tamamlanıp, eğitimlerin verilmesi ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması dahil yanınızdayız. Firmaların kurumsal yönetim sistemlerini ve bilgi güvenliğini akredite eden bu belgelerin olmaması veya Bakanlığın belirlemiş olduğu formatta olmaması durumlarında YYS başvurusu reddedilmektedir. Bu süreçte en önemli konu, YYS alma sürecinde ön koşul olan ISO ve ISO 9001 belgelerinin temin edilmesidir. Bu belgelerin temin edilme sürecinin yaklaşık 5 ilâ 7 ay gibi bir zaman gerektirdiği bilinmektedir.

‘Yetkilendirilmiş yükümlü’ kavramı, geleceğin uluslararası dış ticaret yapısının ana unsurlarından birini oluşturuyor. Bu uygulamada en öne çıkan konu, ithalat ve ihracatta yerinde gümrükleme konusudur. Buradaki ana koşul, şirketlerin gümrük idaresine benzer bir fiziksel ortama ve gümrük idaresinin bakış açısına sahip olmaları gerekliliğidir. Bu bakış açısı ile hem personel sıkıntısı çeken gümrük idaresi yasal olmayan ticaret ile daha etkin mücadele edecek hem de YYS’ye sahip şirketler gümrük işlemlerini daha az maliyetli ve daha hızlı gerçekleştirebileceklerdir. “İthalatta yerinde gümrükleme” uygulamasına ilişkin düzenleme 21 Mayıs 2014 tarihinde değişen YYS Yönetmeliği ile mevzuatımıza dâhil edilmiştir.

2002 yılında profesyonel çalışma hayatına atılan Hakan Kaya kendi sektöründe Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin dış ticaret bölümlerinde 10 yılı aşkın süre boyunca yöneticilik pozisyonlarında görev aldı. İthalat İhracat operasyon süreçlerinde, küresel tedarik zinciri proje yöneticisi olarak Çin, Almanya, Hollanda, İspanya, Makedonya ve birçok ülkede çalışmalarda bulundu. BLN, ‘Yetki Belgeli’, üst düzey gümrük müşavirliği deneyimi olan, uzman kadrolu mevzuat departmanı ile gümrükleme işlemlerinin her aşamasında müşterilerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Firma içi dinamiklerin bu sürede değişebileceği göz önünde bulundurularak CustomsAudit olarak YYS sahibi firmaların başlangıçta taahhüt ettikleri uygulamaların hem prosedür olarak hem ERP sistemlerinde hem de fiziken devam edip etmediğini 6 aylık veya yılda bir olacak şekilde denetimlerimizle kontrol ediyor, aksayan bir nokta varsa düzeltilmesi için raporluyoruz. Uluslararası bir düzenleme olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası uygulaması, OKSB uygulamasından tamamen farklı bir disipline sahiptir. Tablodan da anlaşılacağı üzere, YYS’ye sahip şirketler her avantajdan yararlanmak zorunda değildir.

Bunun için hem 5 yıllık güncellemelerle, hem her yıl hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporları ile hem de Bölge Müdürlüğü’nce yapılabilecek ani denetimlerle korunup korunmadığı kontrol edilmektedir. •Uluslararası standartlarda daha etkin ve verimli çalışan, daha yüksek rekabet gücüne ve daha iyi iç kontrol süreçlerine sahip firma sayısında artış sağlanması. •Uluslararası ticaretteki emniyet ve güvenlik açıklarının azaltılması yoluyla güvenli ticaretin teşvik edilmesi. Uluslararası Akreditasyon kurumları tarafından Akredite edilmiş, eğitim kalitesini ISO 9001 belgesi ile onaylatmış ve MEB tarafından Uzaktan Öğretim Kursu vermekteyim. Eğitiminiz, başvuru işlemlerinizin onaylanması ile başlar ve 1 aylık süre zarfında online sınavı tamamlamanız ile sonlanır.

  • Eğitimlerimiz sonunda katılımcı formları imzalanmakta, kişiye özel sertifika düzenlenmekte ve eğitim materyalleri paylaşılmaktadır.
  • Mesleğinde 18 yılı geride bıraktığı 2019’da başmüfettişlik görevinden ayrılarak önde gelen bir gümrük müşavirliği firmasında genel koordinatör olarak çalıştı.

Bazı avantajlar YYS sahibi şirketlere herhangi bir talep gerekmeksizin sağlanırken, bazı avantajlar ise şirketin ayrıca talepte bulunması ve o konuya özel koşulları yerine getirmesi ile sağlanmaktadır. § Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; lisans, izin, uygunluk belgesine tabi olup olmadığı. Tüm yönetsel faaliyetlerde olduğu gibi, özel güvenlik hizmetlerinin ihtiyaçlarının ve çözümlerinin, konunun uzmanları tarafından analiz edilerek tespitini gerekli kılmaktadır. Tabi ki bu kapsamlı güvenlik risk analizi, işletmenin karar mekanizması olan yönetime arz edilmek ve karar sürecinde yönetime yol göstermek üzere tasarlanmaktadır. YYS’nin öngördüğü, güvenlik hizmetlerinin yönetilmesi faaliyetlerinin planlama aşamasının, “Kapsamlı Güvenlik Risk Analizi” sonuçlarına dayandırılması çok yerinde ve özel güvenlik sektörüne de güzel bir örnek teşkil edecek niteliktedir. Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az üç yıldır faaliyette bulunan, son bir yıl ya da bir önceki takvim yılında en az 100 gümrük beyannamesi vermiş olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları yetkilendirilmiş yükümlü olabilir. Grup ithalatçıları için, gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışınıngrup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösteriryeminli mali müşavirce hazırlanan Ek-21’de yer alan örneğe uygun rapor aslı. Söz konusu hak ve yetkilerden “Kısmi Teminat Uygulaması”, “Götürü Teminat Uygulaması” ve “Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalarından Yararlanma İzni” şirket tarafından yapılan tüm ithalat ve ihracat işlemlerinde talep olmaksızın doğrudan uygulanmakta, diğer hak ve yetkilerden ise talep hâlinde yararlanılabilmektedir. Akademik kimliği ön planda olan eğitim kadromuzla gümrük ve dış ticaretle ilgili her konuda, firmanıza özgü her ihtiyaçta eğitim hizmetlerimizle bilgimizi paylaşmakta ve sizlerden öğrendiklerimizle gücümüzü arttırmaktayız.

“Demiryolu Hamule Senedi” olarak da bilinen CIM belgesi demiryolu konşimentosudur. Bu konşimento ciro edilemez ama taşıyıcı demiryolu malların sorumluluğunu üstlendiği için yetkili olmayan birine teslimat yapamaz ve CIM belgesini imzaladığı için kıymetli evrak gibi muamele görür. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü çalışmaları, 3 temel sacayağı üzerinden yürümektedir. •Yasal ticaretin kolaylaştırılması ve yasadışı ticaretle mücadelede etkinliğin arttırılması. •Gümrük idaresinin iş yükünün hafifletilmesi, riskli sevkiyatlara daha çok odaklanabilmesi ve kaçakçılık faaliyetleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi. • Hassas pozisyonlardaki çalışanları hakkında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor olması.

Bu sayede, gümrük işlemlerinizi çok daha kolay ve hızlı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı oluyoruz. Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2018 yılının son çeyreğinde projelendirdiği ve şirket içerisindeki birçok departmanın katkı ve destekleriyle gerçekleştirilen çalışmaları sonucunda, 2020 Eylül ayında tüm denetim ve gereklilikleri yerine getirerek Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı (YSS) almaya hak kazandı. Şirket açıklamasına göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2018 yılının son çeyreğinde projelendirdiği ve şirket içerisindeki birçok departmanın katkı ve destekleriyle gerçekleştirilen çalışmaları sonucunda, bu yılın eylül ayında tüm denetim ve gereklilikleri yerine getirerek YSS’yi almaya hak kazandı. Bu süreçte her ne kadar YYS belgesi geçerliliğini kaybetmemekte ve belge kullanılmaya devam edilmekte ise de hem Genel Müdürlükçe dosya üzerinden hem de müfettişçe yerinde inceleme yapılması nedeniyle sürecin doğru yönetilmesi önemlidir. Bu süreçte eksiklik veya YYS şartlarının sağlanmadığı tespit edilirse YYS belgesinin askıya alınması yaptırımı ile karşılaşılmaktadır. Türkiye’deki YYS’li firmaların yaklaşık %20’sinin sürecini yönetmiş olan firmamız YYS ve devamlılığının sağlanması alanındaki hizmetleri ile yanınızda. Sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her beş yılda bir sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından, bazı koşulların tevsikine ilişkin belgeler ile Bakanlık veri tabanları üzerinden ön izleme yapılır. Soru formu, sertifika sahibi tarafından, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren beş  yılda bir kez güncellenerek sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde hazırlanır ve Bölge Müdürlüğüne ibraz edilir. Yönetim tarafından başvuru işlemlerinizin onaylanması sonucunda, e-mailiniz üzerinden size gelen “kullanıcı adı ve şifre” ile ONLINE EĞİTİM / HESABIM [/online-egitim/my-account/] sayfamızdan eğitim dokumanlarınıza ulaşabilirsiniz. 2009 yılında Marmara Üniverparibahis Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi Bölümü’nden yüksek lisans derecesi alarak mezun oldu. 2011 yılından beri özel sektördeki mevcut profesyonel iş hayatının yanı sıra İstanbul Arel Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak Akademik hayatına başladı. 2019 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora Programına bitirdi.

Bu eğitimlerin vermiş olduğu bilgi ve pratik deneyimler eğitmenden eğitmene değişiklik göstermekle beraber çoğu eğitim, kitapların vermiş olduğu yüzeysellikten öteye gitmemektedir. Avrupa Birliği’nde 19 bin 1 ve ABD’de 11 bin 605 adet YYS almaya hak kazanmış firma bulunuyor. İSTANBUL (AA) – Türk Hava Yolları’ndan sonra Türkiye’de Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’na (YSS) sahip ikinci hava yolu şirketi SunExpress oldu. Çözüm ortaklarımızla birlikte firmanıza değer katacak hizmet anlayışımızla ISO süreçlerinize destek vermekten memnuniyet duyarız. Konuya proje mantığıyla yaklaşarak, her gün sadece firmanıza dedike olarak, süreci belge almak olarak görmeyip size değer katan çalışma metodumuzla başarısız hiçbir projemiz olmadı. Taslak Yönetmeliğin resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesini müteakip Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, ithalatçılar için de önemli kolaylıklar sağlayacak hale gelmiştir. Önemsiz çerezlerin bu şekilde kullanımına izin vermek için Kabul Et, reddetmek için Reddet seçeneğini seçin. Eğitiminizi, dilediğiniz yerde internete bağlı olduğunuz tüm mobil cihazlardan (bilgisayar, tablet ve telefon vs.) takip edebilirsiniz. IRU Academy CPC Diploma sahibi olan Hakan Kaya, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. 2) Asgari yirmi milyon ABDdoları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’na sahip olan şirketler, ithalat ve ihracat süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufu, operasyonel kabiliyetlere olumlu katkı, uluslararası pazarlarda rekabet gücü, marka değeri ve güvenilirliğinin artması gibi avantajlara ek olarak, karşılıklı tanıma anlaşması olan ülkelerde de statü ayrıcalıklarından da yararlanma imkânına sahip oluyor. Bunun bilinciyle sadece mevzuat takibi yapan, yorumlama tecrübesine sahip ekimiz her sabah siz işlerinize başlamadan sizin için olan değişiklikleri anlık takip edip etkilerini size özel olacak şekilde analiz edip paylaşmaktayız. Bu hizmetimizle, gümrükte yaşanan hiçbir gelişmeden geri kalmamakla beraber size özel hazırlanan bültenler sayesinde size etkisini anında öğrenebilirsiniz. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’na sahip şirketler, ithalat ve ihracat süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufu, operasyonel kabiliyetlere olumlu katkı, uluslararası pazarlarda rekabet gücü, marka değeri ve güvenilirliğinin artması gibi avantajlara ek olarak, karşılıklı tanıma anlaşması olan ülkelerde de statü ayrıcalıklarından yararlanma imkanına sahip oluyor. § Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamasına tabi olup olmadığı. Bu uluslararası standart, çok isabetli bir şekilde, işletmenin YYS gereklerine dönüşüm sürecinin başlangıcını, güvenlik uzmanlarının yapacağı “Kapsamlı Güvenlik Risk Analizi”ne dayandırmaktadır.

Ancak yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri tarafından işletilen antrepolarda, gümrük idaresinden izin alınması gerekmeksizin farklı beyanname muhteviyatı eşya bir arada istiflenmek suretiyle depolanabilir. SunExpress, Türk havacılık sektöründe Türk Hava Yolları’ndan sonra YSS belgesine sahip ikinci şirket olurken Antalya’da ise lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarla birlikte bu belge ile sertifikalandırılan 4 firmadan biri olmayı başardı. 2020 yılı itibarıyla, Türkiye’de şu ana kadar bu belgeyi almaya hak kazanan 520 şirket bulunuyor. SunExpress, Türk havacılık sektöründe Türk Hava Yolları’ndan sonra YSS belgesine sahip ikinci şirket olurken, Antalya’da ise lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarla birlikte bu belge ile sertifikalandırılan 4 firmadan biri olmayı başardı. 2020 yılı itibarıyla Türkiye’de şu ana kadar bu belgeyi almaya hak kazanan 520 şirket bulunuyor. TİCARİ KAYITLARIN GÜVENİLİR VE İZLENEBİLİR OLMASI koşulunun sağlanabilmesi için başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının gümrük kontrollerinin doğru ve etkin bir şekilde yapılabilmesine elverişli ve eşya hareketlerini gösterecek şekilde izlenebilir olması gerekir. Ayrıca, ticari faaliyetlerine ilişkin belgelerinin düzgün bir şekilde arşivlenmesi ve korunması ile başvuru sahibinin bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olması gerekir. İhracat yapan imalatçı firmalara daha fazla kolaylık sağlanması, diğer firmalara göre daha az muayene ve belge kontrolüne tabi tutulmaları, üretime katkı sağlayacak girdilerin gümrük işlemlerinin firma tesislerinde daha kolay şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıdaki koşulları taşıyan firmalara başvurmaları halinde YYS-I ve YYS-II statüsü tanınabilir.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đặt hàng nhanh
Bạn vui lòng ghi rõ cụ thể thông tin mua hàng hoặc yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi nhận được thông tin!